De cultuurexcursies richten zich op de eerste plaats op een cultuurhistorisch thema in relatie tot de omgeving. Dat kan een stad of dorp zijn maar evengoed een historische buitenplaats of een gebied dat door mensenhanden is gevormd en ingericht.
In de toekomst zullen er nog meer excursies op cultureel gebied ontwikkeld worden.
Bij cultuurexcursies ligt de nadruk op de geschiedenis en het verhaal rond het gekozen thema. Daarbinnen zal echter waar mogelijk aandacht worden geschonken aan het ontstaan van de omgeving waar de excursie wordt georganiseerd en natuurlijke aspecten in relatie tot die omgeving of het cultuurhistorische thema.

De oudste plaats van Nederland is Maastricht. Of Nijmegen. Of toch Voorburg? Het ligt er maar aan wat je als uitgangspunt neemt. Bij Voorburg is een nederzetting gevonden van 2700 voor Christus maar het kreeg “pas” romeinse stadsrechten in 121 na Christus. Bij Maastricht is een nederzetting van 500 voor Christus gevonden. Het was een Romeinse stad maar het kreeg nooit Romeinse stadsrechten. En bij Nijmegen dateert de oudst gevonden nederzetting van 19 voor Christus maar het kreeg wel Romeinse stadsrechten….”al” ┬áin 98 na Christus. Welk uitgangspunt je ook kiest, er is in Nederland veel te vertellen over het ontstaan van ons landschap, het ontstaan daarin van onze steden, de ontwikkeling van onze cultuur en over de samenleving door de eeuwen heen.

Nederland: onze geschiedenis is een deel van onze identiteit.