Help, mijn excursie staat er niet tussen

De mogelijkheden voor excursies op het gebied van cultuur en natuur zijn enorm binnen ons kleine landje. Dat is dan ook de reden dat voor het basisaanbod van Landbeleven een selectie is gemaakt uit die mogelijkheden. Of beter, een selectie moest worden gemaakt. Dat kan echter betekenen dat er voor u binnen het standaard aanbod van “Landbeleven” niets van uw gading te kiezen valt. En dat vind ik jammer!

Mocht u geïnteresseerd zijn in een bepaald gebied of onderwerp, meld mij dit dan  via het inschrijfformulier.
 U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bos waar u op zondag altijd wandelt, een stad of streek waar u de vakantie door gaat brengen of wat meer informatie over de stad van uw voorouders, om maar wat voorbeelden te noemen. Als Landbeleven voor een dergelijke vraag een excursie meent te kunnen samenstellen, ontvangt u van mij een op maat gesneden programmering.

Wat is er mogelijk?

Bij het beoordelen van uw eventuele vraag tot een excursie op maat zal Landbeleven deze vraag in een snelle inventarisatie beoordelen op de volgende punten:

>  Geologie van het gebied
>  Mogelijke natuurwaarden
>  Cultuurhistorische details

Om deze snelle inventarisatie te kunnen uitvoeren zal ik eerst contact met u opnemen voor een summiere gebiedsbeschrijving en plaatsaanduiding.
Op grond van deze inventarisatie doe ik u vervolgens een voorstel voor een excursie inclusief een prijsopgave.