Rhenen; Invasie van edelherten en bezetters

Hoog en steil toornt de Grebbeberg uit boven de uiterwaarden van “De blauwe kamer” langs de Rijn. In het Noordoosten flankeert de stuwwal, die 128.000 jaar geleden is ontstaan gedurende de voorlaatste ijstijd, de westelijke glooiende rand van de Gelderse vallei.
De Grebbeberg is altijd een historische strategische plek geweest. De eerste bewoners vestigden zich hier omwille van twee belangrijke redenen: droge voeten  en ruim zicht in vele richtingen. Om dezelfde redenen was er later interesse van onder andere de Romeinen en werd er in een nog later stadium hier omwille van de landsverdediging een vestingwerk gebouwd waarvan de resten nog zichtbaar zijn. Meer of minder bekend zijn de hevige gevechten bij de Grebbeberg bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. De Duitse troepen werden hier 3 dagen opgehouden in plaats van de 1 dag die gepland stond. Hierdoor werd belangrijke extra tijd gewonnen voor de regering en Koningin Wilhelmina die op 13 mei uitwijkt naar Engeland.

Tijdens de excursie, die begint bij station Rhenen, wordt ingegaan op het ontstaan van het gebied en de gevolgen van de hoogteverschillen op het grondgebruik en de aanwezige vegetatie. Ook wordt aandacht besteed aan cultuurhistorische aspecten als bewoning door de eeuwen heen, klimaatsverandering in relatie tot “ruimte voor de rivieren” en het natuurgebied “De blauwe kamer” waar we vanaf de Grebbeberg over uit kunnen kijken. Dit gebied  is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en speelt een belangrijke rol in het ontsluiten van migratieroutes voor edelherten.

 

Prijzen

op aanvraag

Aanvullende informatie

.  Startpunt Station Rhenen

. Ca. 10 kilometer ; 4-5 uur

. Geaccidenteerd terrein

. Hoogte verschil 45 meter

. Meenemen:goede wandelschoenen, regenjas, pet, koffie / thee / water

. Lunchpakket a € 5,50 mogelijk