Skip to content

van Laren naar Holten

wandelnetwerk van Laren naar Holten

wandelnetwerk in Oost Nederland

Deze wandeling van Laren naar Holten begint prachtig met de weilanden en bossen behorend bij “landgoed Huis Verwolde.” De eerste vermelding van dit landhuis gaat terug tot 1346. In het begin van de 16e eeuw toen het op het grondgebied van Gelre lag is het danig versterkt geweest met onder meer drie (!) slotgrachten die inmiddels weer gedempt zijn. In 1510 werd het aangevallen door de bisschop van Utrecht met een leger van 1600 (!) ruiters en 300 voetknechten. Dat moet wat geweest zijn! Tegenwoordig heerst hier weer de rust die je hier verwacht en getuigen de luiken van de boerderijen in de kleuren van het landgoed dat ze hiervan deel uit maakten. Ook is de dikste Zomereik van Nederland op het landgoed te vinden met een omtrek van 7,60 meter.wandelnetwerk
Tegenwoordig is het landhuis in beheer bij “Geldersch Landschap en Kastelen”, de provinciale landschapsorganisatie die op ruim 12.000 hectare 150 natuurgebieden, kastelen, landhuizen en ruïnes beheert.

Het middelste deel van de wandeling gaat door agrarisch gebied om uiteindelijk te eindigen op de uitlopers van de Sallandse Heuvelrug. De Sallandse heuvelrug is evenals de Veluwe ontstaan door de gletsjers uit de voorlaatst ijstijd van 150.000 jaar geleden. Als zijmorene (zijwaarts door de gletsjers opgedrukt sediment) loopt zij parallel aan de Veluwe en zij vertonen dan ook sterke overeenkomsten. Het gemoedelijke en levendige Holten ligt hier prachtig.

wandelnetwerk: wandeling van Laren naar Holten

Interested in van Laren naar Holten?

footerwandelaars