Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van Landbeleven gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Landbeleven behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
Landbeleven is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Landbeleven streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Niettemin kan Landbeleven niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. 
In geval van onjuiste of verwarrende informatie wordt het op prijs gesteld wanneer u Landbeleven hierover informeert via info@landbeleven.nl.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Landbeleven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen/Koppelingen naar de website van Landbeleven
Het is toegestaan koppelingen te maken op andere sites naar de site van Landbeleven, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

1.een site mag niet de schijn wekken dat Landbeleven de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
2.een site mag een link naar de website van Landbeleven maken, maar mag geen inhoud kopiëren.
3.een site mag op geen enkele manier het logo van Landbeleven gebruiken (tenzij Landbeleven daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
4.een site mag geen onjuiste informatie over Landbeleven en haar producten en/of diensten geven
5.een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven
6.Een link naar Landbeleven op een website is nooit toegestaan wanneer deze site of haar (gedeeltelijke) inhoud politiek georiënteerd is

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Landbeleven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Auteursrecht
Landbeleven spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De website van Landbeleven is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

footerwandelaars